Úvod / Novinky / Obmedzenie poskytovania služby „HOME SERVIS“

Obmedzenie poskytovania služby „HOME SERVIS“

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

          vzhľadom na vyhlásený núdzový stav vládou Slovenskej republiky z 12.3.2020 by sme vás chceli informovať o obmedzení poskytovania služby „home servis“ a vykonávanie opráv spotrebičov v domácnostiach u našich i vašich klientov.  Vláda SR vyhlásila  prísne opatrenia z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19  do odvolania. V rámci všetkých procesov sme v našej spoločnosti vykonali maximálne bezpečnostné preventívne opatrenia a snažíme sa tak chrániť našich zamestnancov, ale aj vás. Chceli by sme vás uistiť, že príjem a evidencia reklamácii prebieha bez akýchkoľvek obmedzení, tak ako ste zvyknutí prostredníctvom zákazníckej linky alebo prostredníctvom On-line formulára na web. stránke.

Počas trvania tejto mimoriadnej situácie okrem známych opatrení, ktorými sa obmedzuje doprava, uzatvárajú medzinárodné letiská a zatvárajú obchodné centrá a nastavuje sa povinná domáca karanténa  pre každého, kto docestoval do SR zo zahraničia na dobu 14 kalendárnych dní predpokladáme, že budú stagnovať aj logistické služby nielen v rámci SR ale hlavne v dodávkach náhradných dielov zo zahraničia, prevažne z centrálnych skladov v Taliansku. Počas nasledujúcich až d0 skončenia mimoriadnej situácie, z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19  nemôžeme vykonávať servisné návštevy v domácnostiach.

Z týchto dôvodov môžeme očakávať aj sťaženie podmienok na plnenie si zákonom garantovaných lehôt (30 dní) na vykonanie záručných opráv a garantovaných lehôt na vykonanie opráv v rámci predĺžených záruk a poistných udalostí.

          Dovoľujeme si Vás informovať o postupe nášho CALL CENTRA pri evidovaní všetkých zákazníckych reklamácii. V tomto období bude v informačnom systéme nastavovaný:                                                                                                                              

  • Dátum prijatia servisnej objednávky =   uvedený aktuálny dátum a čas nahlásenia klientom.
  • Dátum uplatnenia reklamácie = nasledujúci pracovný deň po uplynutí núdzového stavu vyhláseného  vládou Slovenskej republiky z 12.3.2020

          Od tohto dátumu bude vypočítaná zákonom garantovaná lehota pre vybavenie záručnej reklamácie (30 dní) alebo iná zmluvná lehota v prípade predĺženej záruky či poistnej udalosti.

Pevne veríme, že spoločne to bez problémov zvládneme. O akomkoľvek čiastočnom alebo úplnom obnovení našich servisných služieb „home servis“ vás budeme okamžite informovať. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme, žiaľ nedokážeme ju ovplyvniť. V prípade nejasností kontaktujte našu zákaznícku linku.

Pozrite sa späť na